Hari Kitar Semula

Hari Kitar Semula merupakan program bulanan yang dianjurkan bagi memupuk kesedaran tentang kepentingan mengitar semula minyak masak terpakai kepada biodiesel bagi kelestarian alam. 

Hari Kitar Semula akan diadakan pada  hari Sabtu, 25 Jun 2022. Sila rujuk lokasi-lokasi Hari Kitar Semula di bawah.